Soi cầu 247 – dự đoán xsmb – nuôi lô khung
Hi88 Hi88 | gamebaidoithuong2 https://gamebaidoithuong2.co/ | 1789bet https://1789bet.agency/ | okvip okvip |
QUẢNG CÁO

Song thủ khung 3 ngày miễn phí soi cầu 247 dự đoán xsmb rồng bach kim


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Song thủ khung 3 ngày miễn phí cầu có tỷ lệ ăn cao nhất

Song thủ khung 3 ngày chúng ta sẽ chiến thắng với cặp lô này. Cầu trong chu kỳ tần xuất ra cho nên khả năng về cao. Bắt vị trí ghép cầu chính xác nhất. Lô cầu thường xuyên xuất hiện. Cho nên tỷ lệ ra của nó chuẩn khỏi chê. Bạn là người thích phương pháp nuôi lô. Có thể bắt theo cầu rồng bạch kim này. Các cao thủ chốt số miền bắc. Là 7 cao thủ soi cầu 247 tại trang web chính xác nhất. Là luôn đem lại sự tự tin cho người chơi. Bạn cũng có thể dựa vào phần cầu lô như ngoài trang chủ. Để tìm cho mình cặp lô kết nhất theo ý của mình.

Thống kê song thủ khung 3 ngày chuẩn nhất

Mọi thông tin cung cấp đây chỉ là tham khảo. Và nếu bạn kết thì có thể chơi theo. Mình thấy cầu này bắt cũng trúng khá nhiều. Nhưng khi ổn định thì bạn mới nên theo là tốt nhất. Bạn cũng có thể lấy cặp song thủ lô đẹp nhất để nuôi.

Từ Ngày Lô nuôi Kết Qủa Ngày trúng
24->26/06/2024 35-53 Trúng Ngày
20->22/06/2024 47-74 Trúng 47 Ngày 3
17->19/06/2024 45-54 Trượt Ngày
15->17/06/2024 24-42 Trúng 24 Ngày 2
12->14/06/2024 01-10 Trúng 01 Ngày 3
09->11/06/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 3
06->08/06/2024 79-97 Trúng 79 Ngày 3
05->07/06/2024 39-93 Trúng 39 Ngày 1
02->04/06/2024 46-64 Trúng 46 Ngày 3
30->01/06/2024 79-97 Trượt Ngày
29->31/05/2024 38-83 Trúng 83 Ngày 1
27->29/05/2024 18-81 Trúng 81 Ngày 2
26->28/05/2024 58-85 Trúng 85 Ngày 1
23->25/05/2024 13-31 Trượt Ngày
22->24/05/2024 46-64 Trúng 64 Ngày 1
19->21/05/2024 12-21 Trượt Ngày
16->18/05/2024 57-75 Trượt Ngày
15->17/05/2024 17-71 Trúng 17 Ngày 1
14->16/05/2024 79-97 Trúng 97 Ngày 1
11->13/05/2024 13-31 Trúng 13 Ngày 3
10->12/05/2024 69-96 Trúng 69-96 Ngày 1
07->09/05/2024 13-31 Trượt Ngày
05->07/05/2024 79-97 Trúng 97 Ngày 2
02->04/05/2024 14-41 Trượt Ngày
30->02/05/2024 36-63 Trúng 63 Ngày 2
27->29/04/2024 32-23 Trúng 32 Ngày 3
26->28/04/2024 46-64 Trúng 64 Ngày 1
25->27/04/2024 89-98 Trúng 98 Ngày 1
24->26/04/2024 67-76 Trúng 67 Ngày 1
21->23/04/2024 01-10 Trúng 01 Ngày 3
18->20/04/2024 67-76 Trượt Ngày
16->18/04/2024 47-74 Trúng 47-74x2 Ngày 2
15->17/04/2024 04-40 Trúng 04 Ngày 1
14->16/04/2024 24-42 Trúng 42 Ngày 1
13->15/04/2024 29-92 Trúng 92 Ngày 1
10->12/04/2024 19-91 Trúng 91 Ngày 3
08->10/04/2024 26-62 Trúng 62 Ngày 2
05->07/04/2024 36-63 Trượt Ngày
02->04/04/2024 12-21 Trượt Ngày
30->01/04/2024 36-63 Trúng 63 Ngày 3
29->31/03/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 1
26->28/03/2024 01-10 Trượt Ngày
23->25/03/2024 87-78 Trượt Ngày
21->23/03/2024 12-21 Trúng 21x2 Ngày 2
18->20/03/2024 57-75 Trúng 75 Ngày 3
17->19/03/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 1
14->16/03/2024 24-42 Trúng 42 Ngày 3
11->13/03/2024 45-54 Trúng 54 Ngày 3
08->10/03/2024 12-21 Trượt Ngày
07->09/03/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 1
06->08/03/2024 14-41 Trúng 41 Ngày 1
05->07/03/2024 57-75 Trúng 75 Ngày 1
04->06/03/2024 38-83 Trúng 38 Ngày 1
01->03/03/2024 57-75 Trượt Ngày
27->29/02/2024 01-10 Trúng 10 Ngày 3
26->28/02/2024 58-85 Trúng 85 Ngày 1
23->25/02/2024 01-10 Trúng 10x3 Ngày 3
22->24/02/2024 67-76 Trúng 67 Ngày 1
19->21/02/2024 36-63 Trúng 36 Ngày 3
16->18/02/2024 06-60 Trượt Ngày
13->15/02/2024 12-21 Trượt Ngày
07/02/2024 đến 12/02/2024 nghỉ tết ..........
04->06/02/2024 47-74 Trượt Ngày
02->04/02/2024 19-91 Trúng 19 Ngày 2
31->02/02/2024 48-84 Trúng 84 Ngày 2
30->01/02/2024 69-96 Trúng 96 Ngày 1
28->30/01/2024 46-64 Trúng 46 Ngày 2
25->27/01/2024 15-51 Trúng 15 Ngày 3
22->24/01/2024 78-87 Trượt Ngày
20->22/01/2024 32-23 Trúng 32 Ngày 2
19->21/01/2024 45-54 Trúng 45 Ngày 1
16->18/01/2024 68-86 Trúng 86 Ngày 3
13->15/01/2024 26-62 Trúng 26 Ngày 3
11->12/01/2024 98-89 Trượt Ngày
10->11/01/2024 38-83 Trúng 83 Ngày 1
08->09/01/2024 48-84 Trượt Ngày
07->08/01/2024 89-98 Trúng 89-98 Ngày 1
05->06/01/2024 27-72 Trượt Ngày
04->05/01/2024 17-71 Trúng 71 Ngày 1
03->04/01/2024 18-81 Trúng 18 Ngày 1
02->03/01/2024 12-21 Trúng 21 Ngày 1
30->01/01/2024 75-57 Trượt Ngày
29->31/12/2023 78-87 Trúng 87 Ngày 1
26->28/12/2023 68 86 Trúng 68 Ngày 3
23->25/12/2023 15 51 Trúng 51x2 Ngày 3
22->24/12/2023 25 52 Trúng 52 Ngày 1
21->23/12/2023 17 71 Trúng 17 Ngày 1
18->20/12/2023 12 21 Trúng 21 Ngày 3
17->19/12/2023 24 42 Trúng 24 Ngày 1
15->17/12/2023 89 98 Trúng 89x2 Ngày 2
14->16/12/2023 16 61 Trúng 61 Ngày 1
12->14/12/2023 01 10 Trúng 10 Ngày 2
10->12/12/2023 65 56 Trúng 56 Ngày 2
09->11/12/2023 89 98 Trúng 98 Ngày 1
06->08/12/2023 01 10 Trượt Ngày
03->05/12/2023 67 76 Trúng 76 Ngày 3
01->03/12/2023 04 40 Trúng 04x2 Ngày 2
30->02/12/2023 16 61 Trúng 16 Ngày 1
27->29/11/2023 08 80 Trúng 08-80 Ngày 3
26->28/11/2023 34 43 Trúng 43x2 Ngày 1
23->25/11/2023 69 96 Trúng 69 Ngày 3
20->22/11/2023 35 53 Trúng 53 Ngày 3
17->19/11/2023 06 60 Trượt Ngày
16->18/11/2023 04 40 Trúng 04 Ngày 1
15->17/11/2023 34 43 Trúng 43 Ngày 1
12->14/11/2023 12-21 Trượt Ngày
11->13/11/2023 45-54 Trúng 54 Ngày 1
09->11/11/2023 12-21 Trúng 21 Ngày 2
06->08/11/2023 23-32 Trúng 23 Ngày 3
03->05/11/2023 47-74 Trúng 47 Ngày 3
02->04/11/2023 29-92 Trúng 29 Ngày 1
01->03/11/2023 24-42 Trúng 24 Ngày 1
31->02/11/2023 27-72 Trúng 72x2 Ngày 1
30->01/11/2023 47-74 Trúng 74 Ngày 1
28->30/10/2023 35-53 Trúng 53 Ngày 2
26->28/10/2023 07-70 Trúng 07x2 Ngày 2
25->27/10/2023 25-52 Trúng 52x2 Ngày 1
24->26/10/2023 78-87 Trúng 87 Ngày 1
22->24/10/2023 49-94 Trúng 49 Ngày 2
21->23/10/2023 39-93 Trúng 93 Ngày 1
20->22/10/2023 89-98 Trúng 89 Ngày 1
19->21/10/2023 46-64 Trúng 46 Ngày 1
16->18/10/2023 69-96 - Ngày
13->15/10/2023 14-41 - Ngày
12->14/10/2023 69-96 Trúng 96 Ngày 1
11->13/10/2023 78-87 Trúng 78 Ngày 1
08->10/10/2023 58-85 Trượt Ngày
07->09/10/2023 68-86 Trúng 68 Ngày 1
04->06/10/2023 34-43 Trúng 43 Ngày 3
03->05/10/2023 46-64 Trúng 46 Ngày 1
02->04/10/2023 20-02 Trúng 02 Ngày 1
29->01/10/2023 70-07 Trúng 07-70 Ngày 3
27->29/09/2023 40-04 Trúng 04 Ngày 2
25->27/09/2023 47-74 Trúng 74 Ngày 2
22->24/09/2023 16-61 Trúng 16 Ngày 3
21->23/09/2023 04-40 Trúng 04 Ngày 1
18->20/09/2023 09-90 Trượt Ngày
16->18/09/2023 25-52 Trúng 25 Ngày 2
15->17/09/2023 68-86 Trúng 6 Ngày 1
14->16/09/2023 07-70 Trúng 70 Ngày 1
13->15/09/2023 12-21 Trúng 21 Ngày 1
12->14/09/2023 16-61 Trúng 16 Ngày 1
09->11/09/2023 36-63 Trúng 36 Ngày 3
08->10/09/2023 52-25 Trúng 25 Ngày 1
07->09/09/2023 56-65 Trúng 56 Ngày 1
04->06/09/2023 01-10 Trúng 01 Ngày 3
03->05/09/2023 65-56 Trúng 65 Ngày 1
02->04/09/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1
30->01/09/2023 89-98 Trượt Ngày
29->31/08/2023 05-50 Trúng 05 Ngày 1
27->29/08/2023 41-14 Trúng 14 Ngày 2
26->28/08/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1
23->25/08/2023 01-10 Trúng 10 Ngày 3
20->22/08/2023 06-60 Trúng 06 Ngày 3
19->21/08/2023 67-76 Trúng 76 Ngày 1
Song thủ khung 3 ngày

Là cũng hay ra cả cặp. Cho nên bạn đánh ăn từ 2 nháy trở lên là chuyện bình thường. Điều này còn phụ thuộc vào may mắn.

Nuôi lô khung 247 net an toàn như thế nào

Đây là phương pháp chơi an toàn nhất. Soi cầu rồng bạch kim  cầu nuôi khung max 3 ngày. Nghĩa là bạn chỉ nên chơi trong 3 ngày đó. Khi 3 ngày không ra thì nên dừng cầu lại đánh cặp khác. Lô khi đã khan thì không nên đánh. Cứ cầu hay ra chơi là an toàn nhất. Vì khi đã vào tần xuất về nó thường ra rất dày. Có khoảng 15 cặp lô hay về gần đây. Bạn có thể vào xem ở cầu lô hôm nay nhé.

Phương pháp nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối

Khi chơi bạn nên đánh theo tỷ lệ 1:2:4. Ví dụ hôm nay bạn chơi ngày đầu 1000k. Thì các ngày tiếp sau lần lượt là 2000k và 4000k. Thế nhưng đã trúng thì nên dừng lại. Hoặc muốn đánh tiếp thì liên hệ hỏi chuyên gia có ý kiến. Cầu lô miễn phí đẹp nhất trong ngày. Chơi phương pháp này cần phải có vốn nhiều và tự tin đánh.

– Như vậy nếu ăn ngày nào bạn cũng có lời. Cụ thể, nếu trúng ngày đầu thì chắc lời không nói.

– Nếu trúng ngày thứ 2 bạn có lời 2000*80k-(1000+2000)*23k = 91000k. Tức là nếu đánh 3000 điểm trong 2 ngày. Bạn bỏ ra 69 triệu và nếu ăn thì lời 91 triệu.

– Nếu bạn trúng ngày thứ 3 thì bạn có lời 4000*80-(1000+2000+4000)*23k = 159 000k. Nghĩa là nếu ngày thứ 3 bạn đánh tiếp thì phải bỏ ra tổng cộng 3 ngày 161 triệu. Nhưng nếu ăn bạn lời 159 triệu.

Như trên chúng tôi chỉ tính 1 con lô và bạn trúng tối thiểu 1 nháy. Trên thực tế thì nó có thể trúng nhiều hơn 1 nháy. Và như vậy bạn chỉ có thu tiền về.

Khi bạn tiến hành nuôi 2 con trở lên thì bạn áp dụng cho con tiếp theo. Tham khảo thêm nuôi lô để chơi cặp lô đẹp.


Cặp lô chính xác nhất nên chơi
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục

Nhà cái 789 Club | Go88 |


© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc


"Bản quyền thuộc về" Soi cầu 247m.Com


Rồng bạch kim | Soi cầu 247 vip